LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
Rysunek przedstawia wałek z określoną
A.
B.
C.
D.