LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 19
Jaką wartość powinna mieć siła F, aby belka podpartajak na rysunku, pozostała w równowadze?
A.
B.
C.
D.