LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 23
Jaka jest wartość największej siły, która jeszcze nie zerwie rozciąganego osiowo pręta kwadratowego o boku a = 2 cm, z materiału, którego kr = 200 MPa?

A.
B.
C.
D.