LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
Jaki przekrój powinien mieć sworzeń wykonany z materiału, którego kt = 200 MPa, aby wytrzymał obciążenie tnące siłą F = 6 kN?

A.
B.
C.
D.