LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 13
Poprawnie narysowany 3 rzut /boczny/ części, przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
A.
B.
C.
D.