LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 32
Poprawnie zwymiarowany rysunek części maszynowej jest oznaczony literą
A.
B.
C.
D.