LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
Oznaczenie pasowania według zasady stałego otworu przedstawia zapis

A.
B.
C.
D.