LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 36
Dokumentem procesu technologicznego, który należy opracować, niezależnie od wielkości serii jest

A.
B.
C.
D.