LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 11
Żeliwne elementy korpusu maszyn należy wykonać metodą

A.
B.
C.
D.