LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 12
Rowki wpustowe czółenkowe należy wykonać metodą

A.
B.
C.
D.