LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 29
Rowek pod pierścień Segera należy wykonać metodą

A.
B.
C.
D.