LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 28
W przekładniach ślimakowych, pracujących z dużymi prędkościami poślizgu, materiałem najczęściej stosowanym na ślimacznice (koła ślimakowe) jest

A.
B.
C.
D.