LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 16
Do wykonania płyty tnącej wykrojnika należy zastosować stal

A.
B.
C.
D.