LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 33
W celu uzyskania jednorodnej drobnoziarnistej struktury części maszyny należy zastosować wyżarzanie

A.
B.
C.
D.