LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Zabiegi, które należy przeprowadzić w celu zwiększenia własności wytrzymałościowych części wykonanych ze stopów aluminium, to

A.
B.
C.
D.