LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 7
Do wytaczania otworu przelotowego na tokarce, należy użyć noża przedstawionego na rysunku oznaczonym literą
A.
B.
C.
D.