LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 11
Otwór w części przedstawionej na zdjęciu, w warunkach produkcji seryjnej, należy wykonać na
A.
B.
C.
D.