LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 24
Połączenia śrubowe przed działaniem korozji zabezpiecza się smarem

A.
B.
C.
D.