LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
W tabeli przedstawiono fragment
A.
B.
C.
D.