LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 18
Pracownik do wykonania ma 2500 szt. elementów. Czas jednostkowy wykonania 1 elementu wynosi 15 minut, koszt roboczogodziny pracownika 10 zł, a pracownik otrzymuje 20% premii za wykonanie zlecenia. Koszt robocizny za wykonanie całej partii elementów wyniesie około

A.
B.
C.
D.