LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 7
Zakład do wykonania ma 270 sztuk tulei z pręta o średnicy Ø40 mm. Jeżeli:
- pręty kupowane są w 6 metrowych odcinkach,
- z jednego pręta można wykonać 90 szt. tulei,
- 1 mb pręta waży 10 kg, a koszt 1 kg pręta wynosi 3 zł netto,
to przy 23% podatku VAT, koszt brutto materiałów zużytych na całe zlecenie wyniesie około

A.
B.
C.
D.