LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 3
Do szybkiej kontroli wałków w produkcji seryjnej, o średnicy Ó30h7, należy użyć

A.
B.
C.
D.