LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 11
Za pomocą którego przyrządu można kontrolować elementy geometrii ostrza wiertła?
A.
B.
C.
D.