LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
Najważniejszym działaniem w gospodarce odpadami jest

A.
B.
C.
D.