LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2014 (test 2)

Pytanie nr 24
Zgodnie z podaną niżej instrukcją, pomieszczenie dla zwierząt mierzy się
A.
B.
C.
D.