LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2014 (test 2)

Pytanie nr 37
Na podstawie fragmentu rozporządzenia, określ częstość przeprowadzania kontroli równomiernego wymieszania składników paszy leczniczej nieprzeznaczonej do obrotu.
A.
B.
C.
D.