LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2014 (test 2)

Pytanie nr 18
Poubojowe badanie serca świni polega na

A.
B.
C.
D.