LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 14
W celu prawidłowego wykonania pomiaru natężenia oświetlenia, należy czujnik luksomierza

A.
B.
C.
D.