LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 18
Jaki zakres pH ścieków jest niezbędny do oznaczania biochemicznego zapotrzebowania na tlen?

A.
B.
C.
D.