LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
Oznaczenie BZT5 (biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ciągu 5 dób) wody prowadzi się w celu

A.
B.
C.
D.