LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Wpływ nadmiernego wypasu zwierząt na system korzeniowy przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.