LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 27
Na opakowaniu nadającym się do recyklingu powinien znaleźć się znak
A.
B.
C.
D.