LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
Przedstawiony na rysunku zbiornik, przede wszystkim, służy do gromadzenia odpadów
A.
B.
C.
D.