LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
W trakcie pobierania próbek wody z rwącej rzeki, pobierający powinien być zaopatrzony w

A.
B.
C.
D.