LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Objawem stepowienia obszarów nadmiernie zmelioryzowanych jest

A.
B.
C.
D.