LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 34
Zanieczyszczenia powietrza zawierające duże stężenia pyłów i toksyn gazów, to

A.
B.
C.
D.