LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 36
Działaniem ograniczającym emisję CO2 do atmosfery jest

A.
B.
C.
D.