LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 24
Pipetowanie roztworów za pomocą ust jest zabronione, ponieważ może doprowadzić do

A.
B.
C.
D.