LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
Stosunkiem ilości zanieczyszczenia do ilości powietrza zawierającego to zanieczyszczenie określa się

A.
B.
C.
D.