LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
Na podstawie mapy, wskaż miasto, w którym stężenie SO2 przekracza 100 μg/m3
A.
B.
C.
D.