LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Na podstawie tabeli określ, w którym mieście zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jest najmniejsze, a w którym największe
A.
B.
C.
D.