LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 26
Na podstawie mapy, określ klasy czystości wody rzeki Warty.
A.
B.
C.
D.