LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 27
Informacje dotyczące wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej oraz planów ochrony przeciwpowodziowej zawarte są

A.
B.
C.
D.