LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 1
Długotrwałe przebywanie w hałasie może doprowadzić do

A.
B.
C.
D.