LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 38
Która kategoria osób stanowi największe zagrożenie dla chronionej osoby?

A.
B.
C.
D.