LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 34
Wywiad ochronny w taktyce ochrony osób klasyfikuje się jako działanie

A.
B.
C.
D.