LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 19
Którego środka przymusu bezpośredniego powinien użyć pracownik ochrony w sytuacji próby pobicia chronionej osoby przez napastnika, który nie posługuje się niebezpiecznym narzędziem?

A.
B.
C.
D.