LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 6
Na terenie chronionym pracownik ochrony podjął czynność legitymowania czterech osób siedzących w pojeździe. Jakiego zachowania mógł żądać od tych osób, przed przystąpieniem do tej czynności?

A.
B.
C.
D.