LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 9
Która impreza wymaga utworzenia służby porządkowej i informacyjnej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych?

A.
B.
C.
D.