LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 27
W skład służby porządkowej i informacyjnej zabezpieczającej imprezę masową nie mającej cech podwyższonego ryzyka, wchodzi co najmniej 10 członków obu tych służb na 300 osób i co najmniej 1 członek służby porządkowej na każde następne 100. Członkowie służby porządkowej stanowią nie mniej, niż 20% ogólnej liczby służby. Wskaż minimalną liczba członków służb porządkowych i informacyjnych dla imprezy przewidzianej na 2000 uczestników.

A.
B.
C.
D.